Játékos Megértő Nevelés

A Játékos Megértő Nevelés módszere

Több évtizedes elméleti és játékterápiás (saját módszerem: Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia – IJDT) gyakorlati, oktatói és kutatói munkám tapasztalataira és ismereteire támaszkodva igyekszem bemutatni azokat a legfontosabb sarokpontokat a nevelésben, mely hozzásegíthet ahhoz, hogy hatékony, eredményes és szerető szülőnek érezhesd magad, és gyermeked jóllétéhez, fejlődéséhez és társadalmi beilleszkedéséhez megadhasd a legtöbbet, amit lehet. A rendszer pszichopedagógiai szellemű és módszerű; figyelembe veszi a biológiai, pszichológiai és a szociális tényezőket egyaránt, egymással összefüggésben. A (pszicho)dinamikus megközelítés szellemében a tudattalan konfliktusokat, erők és ellenerők harcát, belső és külső, valamint generációs hatások hálójának rendszerét, összjátékát és az interakciókat tartjuk szem előtt. Arra törekszünk, hogy érdeklődő megközelítéssel megismerjük és megértsük mind a gyermek, mind a szülő viselkedésének hátterét, mozgatórugóit, rejtett üzeneteit. A rendszer érzelmi és kapcsolati fókuszú, mind a neveléstudomány, mind a fejlődés-és neveléslélektan eredményeire épít. Három fő pillére: a játékot (játékosságot), a megértő figyelmet és a családi légkör megteremtését. Ezek négy-négy alapvetését a továbbiakban részletezem.

JÁTÉK

 • Játékos tükör (érzelemtükröző kommunikáció)
 • Játékos belső gyermek – élmények
 • Elmeolvasás fejlesztése mesével, szerepjátékkal
 • Ösztönzés, megerősítés játékosan

MEGÉRTŐ JELENLÉT

 • Kapcsolódás empátiával és érdeklődéssel
 • Elfogadás feltételek nélkül
 • Tudattalan és „örökölt” minták felismerése
 • Szigor és indulatok helyett – megértő kommunikáció

CSALÁDI SZÖVETSÉG

 • Példaadás,
 • következetesség
 • Párkapcsolati összhang
 • Önfegyelem, önállóság, ön-felelősség
 • Rend, ritmus, rítusok, rutinok

Részletesebben megismerheted a módszert a Baj van a gyerekkel?! Bajban a szülő?! c. könyvemből: https://mora.hu/konyv/baj-van-a-gyerekkel-bajban-a-szulo-zsebkonyv-szuloknek-gyorssegely-a-problemak-megoldasahoz-a-jatek/
Blog írásaimból is megismerheted a módszereimet: https://kapcsolatszerviz.hu/blog/

Keresés

Könyveim

Legújabb kötet már rendelhető

Kapcsolat

Contact Form Demo (#3)