30 órás képzés

Játékterápia és Integratív játékterápia képzések – összeállította: Dr. Eigner Bernadett

A továbbképzéseken való részvételről minden résztvevő a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) kiállított tanúsítványt kap.”

A továbbképzések államilag elismert szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsítanak!

Az összes képzés elvégzése és sikeres vizsga, esetvédés után integratív játékterapeuta
tanúsítványt lehet szerezni annak, aki a módszert teljes egészében szeretné elsajátítani, és a
gyakorlatban alkalmazni.

 

További információk: jatekterapia.kepzesek@gmail.com

Tanúsítványok kiadásának bemeneti és kimeneti feltételei:

 

Igazolás játékterápiás alapképzések/gyakorlati szemináriumok elvégzéséről

 Bemeneti feltételek: humán végzettség, főiskola vagy egyetem, segítő szakmák elsődlegesen: pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, orvos, szociálpedagógus, szociális munkás, védőnő, egészségügyi, gyermekvédelmi, oktatási területek szakemberei

Kimeneti feltételek: a képzésen legalább 90%-os jelenlét, és az adott képzés egyéb feltétele. A teljes alapképzés elvégzése külön képzettséget nem ad, az elsajátított ismeretek az alapdiplomára és módszerspecifikus képzettségekre épülve alkalmazhatók bármely segítő szakmában. Az összes alapképzés elvégzése lehetőséget ad továbblépni az integratív játékterapeuta képzésbe, és előfeltétele annak. Aki integratív játékterapeuta szeretne lenni, annak a továbbiakat kell figyelembe vennie.

Igazolás 

A továbbképzéseken való részvételről minden résztvevő a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) kiállított tanúsítványt kap. A tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít!
A tanúsítvány kiküldése elektronikus úton történik.

Tanúsítvány Integratív játékterapeuta képzettségről

Bemeneti feltételek:

 • humán végzettség, főiskola vagy egyetem, segítő szakmák elsődlegesen: pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, orvos, szociálpedagógus, szociális munkás, védőnő, egészségügyi, gyermekvédelmi, oktatási területek szakemberei
 • a játékterápiás alapképzések elvégzése:

–  JÁTÉKTERÁPIA ALAPOK

 • Érzelmi és viselkedészavarok kezelése játékterápiával
 • Korai játékos interakciók elemzése. A korai kapcsolati és fejlődési traumatizáció  

–  Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia (IJDT) módszertana, esetismertetés

 • az integratív játékterápiás gyakorlati szemináriumok elvégzése:

–   Korai Diádikus Interakció Kódrendszer (KDIK) alkalmazása a korai szülő-gyermek kapcsolati zavarok felismerésében képzés – interaktív 10 órás szeminárium

–  Integratív játékdiagnosztika a gyakorlatban – interaktív 15 órás szeminárium

–  Integratív játékterápia műhely – interaktív 20 órás műhely saját esetekkel

–  Játékterápiás technikák a nevelési gyakorlatban – 30 órás képzés,

 –  az integratív játékterápiás szupervíziók, meetingek, esetvédés, dolgozat, vizsga teljesítése

 

Kimeneti feltételek: a képzésen legalább 90%-os jelenlét, az adott szemináriumok egyéb feltételei, és mind a három alapképzés sikeres elvégzése. A teljes képzés tanúsítvánnyal zárul, mely külön képzettséget nem ad, az elsajátított ismeretek az alapdiplomára és módszerspecifikus képzettségekre épülve alkalmazhatók bármely segítő szakmában. A képzés sikeres elsajátítását követően a feladatok sikeres teljesítése esetén a tanúsítvány a Dr. Eigner Bernadett által kidolgozott integratív játékterápia (Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia, IJDT) módszerével dolgozó szakember képesítést ad. A tanúsítvány kiadásához szükséges feltételeket az alapképzések elvégzése után három éven belül kell teljesíteni. A tanúsítvány két évre szól, utána megújítása szükséges, ennek feltétele az aktív játékterápiás tevékenységet igazoló évi legalább két szupervízión való részvétel. Lehet egyéni, illetve kiscsoportos szupervíziót választani.

Feladatok:

 • a képzéshez kapcsolódó szakirodalmak elolvasása, és a Játékterápia sorozat köteteinek, illetve a képzés kidolgozója egyéb szülőknek és szakembereknek szóló könyveinek ismerete, információk: https://mora.hu/alkoto/eigner-bernadett-dr
 • otthoni feladatok elvégzése, beküldése az adott képzésekhez kapcsolódóan (játékmegfigyelési jegyzőkönyvek készítése, legalább két különböző gyermekkel és helyzetben)
 • részvétel személyes vagy online 10 órás KDIK gyakorlat15 órás játékdiagnosztika gyakorlat, 20 órás játékterápiás műhely és 30 órás játékterápiás eszközök és módszerek képzésen, az abban kért feladatok teljesítése

–  Korai Diádikus Interakció Kódrendszer (KDIK) alkalmazása a korai szülő-gyermek kapcsolati zavarok felismerésében – interaktív 10 órás szeminárium

–  Integratív játékdiagnosztika a gyakorlatban – interaktív 15 órás szeminárium

–  Integratív játékterápia – interaktív 20 órás terápiás műhely saját esetekkel

–  Játékterápiás technikák – interaktív 30 órás képzés

 • részvétel tematikus meetingeken – legalább két meetingen a részvétel kötelező

–  Játékszerek a játékterápiában 1, 2.

–  Rajzok a játékterápiában

–  Esetbemutatók

–  Játékmegfigyelések

–  Szülőkonzultáció

 • írásbeli elméleti dolgozat készítése a játékdiagnosztikai, játékterápiás ismeretekhez kapcsolódó, választott témából – a dolgozat terjedelme: minimum 4, maximum 8 oldal, A/4. méret, Calibri 12-es betűtípussal, másfeles sortávolsággal, a file nevének formátuma: elméleti dolgozat_IJDT_saját vezeték és keresztnév, emailben elküldve
 • integratív játékterápiás esetvezetés és ennek igazolása (szupervíziókkal)
 • integratív játékterápiás esettanulmány készítése és megvédése – a védés egyéni, illetve kiscsoportos szupervízió keretében lehetséges. A dolgozat terjedelme: minimum 8, maximum 20 oldal, A/4. méret, Calibri 12-es betűtípussal, másfeles sortávolsággal, a file nevének formátuma: esettanulmány_IJDT_saját vezeték és keresztnév, emailben elküldve. A védés díja: az adott szupervízió díja + vizsgadíj
 • szupervízió teljesítése -Legalább négy szupervíziós alkalom teljesítése az esettanulmány megvédéséig, utána évente legalább két szupervízió kötelező a tanúsítvány kiadásához és érvényességéhez. Egyéni szupervízió 50 perces, kiscsoportos 90 perces. Kiscsoportos szupervíziós alkalom minimum 2, maximum 5 fő jelentkezése esetén indul. Szupervíziók péntekenként délután, mindig az adott félévre előre meghirdetett időpontokban. Kivételes esetekben lehet egyénileg egyeztetett időpontban is szupervízió.

Tanúsítvány 
A továbbképzéseken való részvételről minden résztvevő a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) kiállított tanúsítványt kap. A tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít!
A tanúsítvány kiküldése elektronikus úton történik.

Aki elvégezte az összes alapképzést és gyakorlati szemináriumot, valamint teljesítette az integratív játékterapeutává váláshoz szükséges feltételeket, részt vett a szupervíziókon, meetingeken, leadta dolgozatát és megvédte esettanulmányát, az jogosult lesz a Dr. Eigner Bernadett által kidolgozott módszer alkalmazására, és az „integratív játékterapeuta” cím használatára. Erről az alábbi tanúsítványt fogjuk kiállítani:

 

TANÚSÍTVÁNY

INTEGRATÍV JÁTÉKTERAPEUTA képzés sikeres elvégzéséről  Az alábbiakban igazoljuk, hogy XY

Az alábbiakban igazoljuk, hogy XY elvégezte a

Játékterápia alapképzéseket összesen 50 órában. A képzések: 

 • Érzelmi és viselkedészavarok kezelése játékterápiával
 • Korai játékos interakciók elemzése. A korai kapcsolati és fejlődési traumatizáció 
 • Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia (IJDT) módszertana, esetismertetés

Továbbá elvégezte az Integratív játékterápia személyes/online gyakorlati szemináriumokat (összesen 75 órában). Elkészítette és sikeresen megvédte az integratív játékterápiás esettanulmányát, elméleti dolgozatát, részt vett az előírt egyéni és/vagy csoportos szupervízión, tematikus meetingeken, és sikeres elméleti-gyakorlati vizsgát tett.  

Alkalmas önállóan végzett integratív játékterápiás és szülőkonzultációs munkára.               

A képzést sikeresen elvégzett hallgató jogosult a Dr. Eigner Bernadett által kidolgozott Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia© (IJDT) módszerének alkalmazására és az integratív játékterapeuta elnevezés használatára saját kompetencia területén belül a képzés kidolgozójának, jogtulajdonosának és szakmai vezetőjének engedélyével.

A képzés vezetője: Dr. Eigner Bernadett PhD, gyógypedagógus, pszichopedagógus, integratív játékterapeuta, gyermekterapeuta

A képzéseket az EDUKLIN Bt szervezte, nyilvántartási szám: B/2023/000796

Budapest, dátum

 

A módszer és a képzés kidolgozója, szakmai vezető, szerzői jog tulajdonosa

Dr. Eigner Bernadett    

Eduklin Bt

A képzésekkel, ismeretekkel, újdonságokkal kapcsolatos információkat a honlapjaimon: https://eignerbernadett.hu és a https://kapcsolatszerviz.hu oldalakon teszem közzé, valamint  a Játékterápia zárt facebook csoportban: https://www.facebook.com/groups/346287639134058  

A játékterápia zárt csoportba azok kapnak meghívást, akik már legalább egy játékterápiás képzést elvégeztek. Érdeklődés emailben: jatekterapia.kepzesek@gmail.com

További információk a facebookon:

Oldalam (Dr. Eigner Bernadett – pszichopedagógia, játékterápia):

https://www.facebook.com/profile.php?id=100078655067501

Kapcsolatszerviz oldalam: https://www.facebook.com/jatekterapia

Pszichopedagógusok oldal: https://www.facebook.com/Pszichoped

Érzelmi és viselkedészavarok, pszichopedagógia csoport: https://www.facebook.com/groups/2846269449001331

Honlapjaim:  https://eignerbernadett.hu/    https://kapcsolatszerviz.hu/

Könyveim (kiadó): https://mora.hu/alkoto/eigner-bernadett-dr

Kapcsolat

Contact Form Demo (#3)

Újdonság

Gyerek születik