30 órás képzés

Interaktív játékterápia műhely

IJDT terápia

20 órás interaktív műhely saját esetekkel
ÚJDONSÁG

Integratív játékterápia műhely

interaktív 20 órás műhely saját esetekkel

Az alapképzések elvégzése után lehet jelentkezni a gyakorlati szemináriumokra. Tartalmilag a Játékterápia alapok képzés első, a. blokkjához kapcsolódik az Integratív Játékdiagnosztika a gyakorlatban, az Integratív játékterápia műhely, és a Játékterápiás eszközök és módszerek a nevelési gyakorlatban c. szeminárium. A Játékterápia alapok b. blokkjához (Korai játékos interakciók elemzése. A korai kapcsolati és fejlődési traumatizáció) kapcsolódik a Korai Diádikus Interakció Kódrendszer (KDIK) alkalmazása a szülő-gyermek kapcsolati zavarok felismerésében c. szeminárium. Ezekben a szemináriumokban már kifejezetten a saját módszereimre (IJDT, KDIK) alapozott gyakorlati ismereteket, készségeket lehet elsajátítani, bővíteni, s elkezdeni a saját játékterápiás tevékenységet. A diagnosztikai és a terápiás képzéseken szükség lesz saját esetmunkára is, a másik két képzés esetén nem feltétlenül, de saját feladat teljesítését mindenhol kérem.

Képzéshez erősen ajánlott/kötelező irodalom tankönyvei a Játékterápia sorozat kötetei, és a Mindent a családról sorozat kötetei

Gyerek születikSzülő születik

   

A 20 órás Integratív játékterápia műhely jelenleg nem akkreditált,  tervezzük orvosok/szakpszichológusok számára az egészségügyben, és a pedagógusok számára a pedagógus továbbképzés rendszerében az  akkreditációt. 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri.

Célcsoport: Érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel,
terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok,
gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociális segítő szakemberek, szociálpedagógusok,
pszichológusok, orvosok, védőnők, mentálhigiénés szakemberek
Időpont: :2024 szeptember 27-28 és október 11-12.
Helyszín: online (Zoom)
Tanfolyam létszáma: minimum 12 fő
Tanfolyam díja: 50 000 Ft (2500 Ft/óra)

A tanfolyamok összeállítója és előadója: Dr. Eigner Bernadett PhD, gyógypedagógus,
pszichopedagógus, integratív játékterapeuta, gyermekterapeuta

Általában a játékterápiáról:

A játék a gyermekek fő kommunikációs eszköze, ekként használva a játékterápia segít abban, hogy a gyerekek kifejezzék érzéseiket, gondolataikat, kezeljék érzelmi problémáikat, konfliktusaikat. Az érzelmi és viselkedészavarokkal, nehézségekkel küzdő gyermekeknél a játékterápia művészete és tudománya elősegíti a javulást, gyógyulást. A játékterápia a gyermek és a játékterapeuta között zajló dinamikus folyamat, melyben a gyermek saját tempójával, „menetrendjével” megismeri és megvizsgálja azokat a múltbeli és aktuális, tudatos és tudattalan kérdéseket, melyek a jelenlegi életét befolyásolják. A terápiás szövetség lehetővé teszi, hogy a gyermek belső erőforrásait mozgósítva, fejlődést és változásokat eredményezzen a gyermek érzelmi életében, szociális kapcsolataiban, viselkedésében, alkalmazkodásában. A játékterápia gyermekközpontú módszer, melyben a játék az elsődleges, a beszéd a másodlagos médium. A játékterapeuták olyan gyermekekkel játszanak, akik pszichés nehézségekkel és nehéz élettapasztalatokkal küzdenek – beleértve például a depressziót, szorongást, magatartászavarokat, ADHD-t, egyéb emocionális és viselkedési problémákat, zavarokat, a válást, a családon belüli erőszakot, a kríziseket, traumákat. A képzett játékterapeuta segít a gyermeknek abban, hogy megismerje tapasztalatait, megküzdjön ezekkel, növelje érzelmi-szociális rugalmasságát, megismerjen olyan új stratégiákat, melyek csökkentik a problémás viselkedéseket és az internalizált konfliktusokat, lebontják a kóros védekezéseket, egészséges coping stratégiákká alakítva. A játékterápia során a terapeuta szorosan együttműködik a gyermek szüleivel/gondozóival, segíti a szülő-gyermek kapcsolat javulását, harmonikussá válását. 

A játék a gyermekek fő kommunikációs eszköze, ekként használva a játékterápia segít abban, hogy a gyerekek kifejezzék érzéseiket, gondolataikat, kezeljék érzelmi problémáikat, konfliktusaikat. Az érzelmi és viselkedészavarokkal, nehézségekkel küzdő gyermekeknél a játékterápia művészete és tudománya elősegíti a javulást, gyógyulást. A játékterápia a gyermek és a játékterapeuta között zajló dinamikus folyamat, melyben a gyermek saját tempójával, „menetrendjével” megismeri és megvizsgálja azokat a múltbeli és aktuális, tudatos és tudattalan kérdéseket, melyek a jelenlegi életét befolyásolják. A terápiás szövetség lehetővé teszi, hogy a gyermek belső erőforrásait mozgósítva, fejlődést és változásokat eredményezzen a gyermek érzelmi életében, szociális kapcsolataiban, viselkedésében, alkalmazkodásában. A játékterápia gyermekközpontú módszer, melyben a játék az elsődleges, a beszéd a másodlagos médium. A játékterapeuták olyan gyermekekkel játszanak, akik pszichés nehézségekkel és nehéz élettapasztalatokkal küzdenek – beleértve például a depressziót, szorongást, magatartászavarokat, ADHD-t, egyéb emocionális és viselkedési problémákat, zavarokat, a válást, a családon belüli erőszakot, a kríziseket, traumákat. A képzett játékterapeuta segít a gyermeknek abban, hogy megismerje tapasztalatait, megküzdjön ezekkel, növelje érzelmi-szociális rugalmasságát, megismerjen olyan új stratégiákat, melyek csökkentik a problémás viselkedéseket és az internalizált konfliktusokat, lebontják a kóros védekezéseket, egészséges coping stratégiákká alakítva. A játékterápia során a terapeuta szorosan együttműködik a gyermek szüleivel/gondozóival, segíti a szülő-gyermek kapcsolat javulását, harmonikussá válását. en.

Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) komplex koragyermekkori intervenciós stratégia, csecsemőkortól tíz éves korig. Az integratív játékterápia újszerű szemléletével és eljárásaival játéktári és hagyományos keretekben is megvalósítható. Konkrét és kevésbé, vagy nem ismert módszereket, eljárásokat ismertet meg a képzés, mely gyakorlatorientált. A gyermekek életkora csecsemőkortól iskolás kor alsó tagozatig terjed, kapcsolati nehézségekkel, szabályozási, érzelmi-és viselkedészavarokkal küzdenek. A tünetek megértése a családi hatótényezők megismerésével válik lehetővé. A diagnosztikus szakaszban megismerjük a szülők tágabb családi élményeit, a jelenlegi családi struktúrát és dinamikát, a párkapcsolati feszültségeket és a gyermekekkel való kapcsolatok jellegzetességeit. A szülők terápiás potenciáljának kihasználása segít a gyermekükhöz való alkalmazkodásban, a családi környezeti tényezők megváltoztatásában. A szülőben történő átdolgozások nyomán változik a kapcsolat, enyhülhet a tünet. A diagnosztikus szakaszban „közös” eljárásokat is alkalmazunk: interakció-elemzés, speciális játékhelyzet, közös játék babaházzal, anya-gyermek együttes rajzolás. A szülőkkel való foglalkozás konzultációs keretekben történik, a munka a jobb szülővé válást érinti elsősorban, nem egyéni- vagy családterápia. Az esetkezelésben fontos a családlátogatás, a gyermek otthoni viselkedésének megismerése. Ez a későbbiekben egy-egy család-konzultációt is tartalmazhat, melynek célja a családi környezet biztonságának javítása, (nevelési) tanácsadással és közös munkával. A terápiában – mivel a tünetek hátterében gyakran találjuk meg a kommunikációs, kapcsolati zavarjeleket vagy traumatizációt – gyakori, hogy az anyát (esetenként az apát) is bevonjuk a játékterápiába: anya, gyermek és terapeuta integratív, játékos együttlétében íródhatnak át kapcsolati mintázatok. Ez a gyermek egyéni játékterápiájának kiegészítője. A közös munka célja nemcsak a gyermek változása, hanem a kapcsolatok változása is. A szülők így aktív segítőkként vehetnek részt a terápiás folyamatban. Az említett módszereket esetbemutatásokkal, részletekkel illusztrálom. Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) módszertana alkalmazható állami ellátásban (pl. pedagógiai szakszolgálatok nevelési tanácsadás, korai fejlesztés tevékenységében, gyermekjóléti szolgálatokban, gyermekpszichiátriai ambulanciákon), integratív családi játéktárakban, magánrendelésben, civil szervezeti fenntartású intézményekben.

Ez a gyakorlati szeminárium ún. „műhely képzés”, azaz gyakorlati kérdéseket, eseteket mutatunk be és vitatunk meg. Azoknak ajánljuk, akik szeretnének integratív játékterapeutaként dolgozni, saját példák, munkák, esetek itt már szükségesek, és a tanúsítvány egyik legfőbb feltétele ennek a képzésnek a sikeres elvégzése. Olyan témákat, főként terápiás módszereket veszünk, amelyekben alaposabban elmélyedünk, bővebb, gyakorlatias ismereteket szerezhettek, az integratív játékterápiában (IJDT – Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia) alkalmazott eszközökkel, módszerekkel, konkrét helyzetekkel, gyakorlati megoldásokkal, „kulisszatitkokkal” kapcsolatban, és magatok is gyakoroljátok ezeket a módszereket, technikákat. Ezért lesz „házi feladat”, megfigyelés, vizsgálati helyzet, kérdőív felvétele, esetelemzés készítése, melyet kiértékelek. A két nap alatt (négyszer fél nap) minden olyan konkrét, gyakorlati kérdést is feltehetsz, amikre sosem jut idő az alapképzéseken, tehát mindent kényelmesen, részletesen át tudunk beszélni, én is hozok gyakorlati esetpéldákat, de ti is hoztok esetet, esethez kérdést, esetrészlet megvitatást. Kérem, hogy ezt előre küldjétek el. Előzetesen kérek kérdéseket, témajavaslatokat, saját esetrészlet leírását. A házi feladatokat pedig lehetőleg a két képzési alkalom között kérem. 

Beugró: saját eset

Feladat: esettanulmány készítése

Jelentkezési és befizetési határidő: 2024. június 4.

A jelentkezés fizetési kötelezettséggel jár!

Adminisztrációs teendők miatt 3 munkanappal a képzés kezdete előtt zárjuk le a jelentkezést, és a képzési díj átutalását is eddig tudjuk fogadni. Határidőn túl nem áll módunkban jelentkezéseket és befizetéseket fogadni. Megértésüket köszönjük!

A képzési díj kifizetése átutalással lehetséges:

Eduklin Bt.
11600006-00000000-13556312
Közlemény: Név+képzés rövidített neve

Részletfizetés lehetséges! A részletekről e-mailben érdeklődhetnek: jatekterapia.kepzesek@gmail.com
 

A sikeres átutalásról számlát fogunk kiállítani, ehhez kérjük pontosan megadni számlázási adataikat. A befizetések feldolgozása néhány munkanapot igénybe vehet.

A képzési tájékoztatót és a csatlakozáshoz szükséges Zoom linket a jelentkezési határidő lejárta után, a képzés kezdete előtt kb. 2 nappal küldjük a jelentkezéskor megadott e-mail címükre.

A képzés online, de élő időben zajlik, felvétel nem készül róla, így nem visszanézhető!

A képzés online, de élő időben zajlik, felvétel nem készül róla, így nem visszanézhető!

Időbeosztás

Szeptember 27-28. és Október 11-12.

TERÁPIÁS SZAKASZ – módszertani kérdések, gyakorlati példák

1. alkalom

2024. június 7. Péntek 13:30-18:30
13:30-15:00

A játékterápia folyamata, szakaszai, keretei, együttműködés a gyermekkel, szülővel

90 perc
15:00-15:15
Szünet
15 perc
15:15-16:45

A játékterápia kezdeti szakasza

90 perc
16:45-17:00
Szünet
15 perc
17:00-18:30

A játékterápia fő szakasza, lezárás, utánkövetés

90 perc
2024. június 8. Szombat 9:30-13:15
9:30-11:00

A játékterápia módszertani kérdései az egyéni és az integratív játékterápiában, gyakorlati példák

90 perc
11:00-11:30
Szünet
30 perc
11:30-13:00

A szülőkonzultációs munka módszertani kérdései, esetrészletek

90 perc
13:00-13:15
Megbeszélés, kérdések, válaszok
15 perc

TERÁPIÁS SZAKASZ – esetbemutatások a gyakorlatból

2. alkalom

2024. június 21. Péntek 13:30-18:30
13:30-15:00

A játékterápia folyamata. Hallgatók által hozott esetek, esetrészletek bemutatása és megvitatása

90 perc
15:00-15:15
Szünet
15 perc
15:15-16:45

A játékterápia folyamata. Hallgatók által hozott esetek, esetrészletek bemutatása és megvitatása

90 perc
16:45-17:00
Szünet
15 perc
17:00-18:30

A játékterápia folyamata. Hallgatók által hozott esetek, esetrészletek bemutatása és megvitatása

90 perc
2024. június 22. Szombat 9:30-13:15
9:30-11:00

A játékterápia folyamata. Hallgatók által hozott esetek, esetrészletek bemutatása és megvitatása

90 perc
11:00-11:30
Szünet
30 perc
11:30-13:00

A játékterápia és a szülőkonzultáció folyamata, szakaszai, kérdései, dilemmái, technikái, csomópontjai. Összegző elemzés, gyakorlati tapasztalatok, tanulságok.

90 perc
13:00-13:15

Megbeszélés, kérdések, válaszok

15 perc

Jelentkezés

Számlázási adatok:

Újdonság

Gyerek születik