Játéktár

Játék és játéktár a preventív gyermekvédelemben – Mikkamakka Alapítvány és integratív családi játéktárai

mikkamakka.hu

Az alapítvány nevének eredete, Mikkamakka, a szeretnivaló világvándor macska – Lázár Ervin magyar író mesevilágából. Ő, mint szimbólum jelent szabadságot, feltétel nélküli szeretetet, elfogadást, megértést, boldog szárnyalást, kreatív gondolkodásmódot, gyengeségeket megértő humanizmust egyaránt. Mikkamakka fémjelzi a Játéktárakat, melyek innovatív szakmai központok, valamint az alapítvány által szervezett és koordinált izgalmas, színvonalas rendezvényeket és egyéb szolgáltatásokat.

A játék segítő kapcsolati felhasználása

Az integratív játék egy olyan módszerkombináció, melyet komplex korai intervenciós stratégiaként alkalmazunk. Legfőbb terepe a játéktár, melynek a módszer esszenciális eleme. Az integratív családi játéktár a gyermekvédelmi törvény módosításában az alternatív napközbeni ellátások között nevesített szolgálatként működött. Régebben nyolc játéktár működik országosan (Csepel, Gyömrő, Esztergom, Kalocsa, Nagykanizsa, Székesfehérvár, Velence, Hódmezővásárhely), jelenleg a változások és a támogatások hiánya miatt a nyitva tartó játéktárak: Kalocsa, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely. A Szociális és Családügyi Minisztérium 2000-ben indított preventív családpolitikai modellkísérleti programjának célkitűzése volt, hogy az újszerű ellátási formából átfogó országos hálózat jöjjön létre, mely segíti a családokat a családdá válás időszakától kezdve, a családi kapcsolatok harmonizálásában, a gyermekek fejlődésében, a szülőket neveléssel, életvezetéssel, családi összetartással kapcsolatos problémáik megoldásában, a gondok, nehézségek, pszichés fejlődési zavarok megelőzésében és korai ellátásában. Ebből következően jelentős szerepet játszhatna a preventív gyermekvédelemben, ha támogatást kapna, hiszen a problémákat a lehető legkorábbi időszakban észleli, és korszerű, családközpontú, integratív, nem stigmatizáló módszereivel képes a hatékony beavatkozásra, megelőzve azt, hogy a gyermekek életútja vakvágányra kerüljön, érzelmi és viselkedési zavarok, szenvedélybetegségek, devianciák, kriminális karrier útjára lépjenek. A játéktár szolgálat szoros együttműködésben dolgozik a gyermekjóléti szolgálattal (több helyen annak keretén belül is működik). A játéktárak hálózata régebben évente több ezer gyermeklátogatót fogadott, szüleikkel együtt egy különleges játéktérben. Központi játéktárunk miniszteri kijelölésű módszertani központ volt. Programunk nemzetközileg is elismert; a Játékkönyvtárak Világszövetségében (International Toy Library Association) hazánkat képviseljük. A Játéktár egy olyan integrált (játék)tér, ahol ép, átlagosan fejlődő és fogyatékossággal élő, hátrányos helyzetű, eltérő fejlődésű gyermekek közösen, szüleikkel együtt játszhatnak, speciálisan is képzett szakemberek értő figyelme, játékmódszertani segítsége mellett. A játéktárban alkalmazott „integratív játék” módszerkombinációban különböző tanácsadási és terápiás formák találhatók meg. Itt minden a játékon keresztül történik. A játék a terápia eszköze és célja. Nincs elvárás a tartalomra vonatkozóan, erkölcsi funkciót, értékítéletet nem tartalmaz, nem lehet benne rosszul teljesíteni, nem megfelelőnek lenni. Mindig a terapeuta – a pedagógus/pszichológus/gyógypedagógus/szociális szakember – alkalmazkodik a gyerekhez, a családhoz, hogy közös (potenciális) játékterük kialakulhasson. A kijátszás öröme, az együttjátszás ténye, a „tükröző” interakciók és a kapcsolat maga teszi lehetővé a problémák meg- és feloldódását, különböző élmények újra átélését és feldolgozását – szorongató, nyomasztó, agressziós válaszra késztető élményekét is.

Legfőbb célunk a játék segítő kapcsolati felhasználása a speciálisan berendezett játéktérben, természetesen nem minden, hanem a szükséges esetekben. A nyitvatartási idő alatt fogadjuk a szabadidejükben a játéktárat valamely céllal felkereső vendégeket, akik általában családok, vagy a család egy része – leggyakrabban anya-gyerek páros. A belső játéktér a gyermekek életkori és lélektani sajátosságait figyelembe véve szakszerűen kialakított, így a gyermekeknek egy ideális, őket megszólító közeget igyekszünk teremteni, melyben jól érzik magukat és szívesen visszajárnak. A szabadidő minőségi környezetben történő tartalmas eltöltésén túlmenően a játéktár preventív – elsősorban mentálhigiénésként jellemezhető – szolgálatként is funkcionál, melyben a családok sokféle kérdésben fordulhatnak a játéktérben dolgozó felsőfokú végzettségű, segítő szakmában dolgozó és speciális továbbképzésen végzett, játék témában (játékpszichológia, játékpedagógia) többlet tudással rendelkező szakemberekhez. A szakemberek igyekeznek nem a specialista, illetve szakértő szerepben feltűnni, hanem egyenrangú partnerkapcsolatot kínálnak a vendégeknek, melynek fő célja valamilyen témában tanácsadás, segítségnyújtás, problémamegoldás, terápia, vagy egyszerűen az értő meghallgatás.

Keresés

Könyveim

Kapcsolat

Contact Form Demo (#3)

Újdonság

Gyerek születik