30 órás képzés

Játékterápiás eszközök és technikák

Játékterápiás technikák a nevelési gyakorlatban

Gyakorlati képzés
bevezető ár

Játékterápiás eszközök és módszerek a nevelési gyakorlatban

30 órás képzés

Képzéshez erősen ajánlott/kötelező irodalom tankönyvei a Játékterápia sorozat kötetei, és a Mindent a családról sorozat kötetei

Gyerek születik


Szülő születik

 

Ez a gyakorlati képzés azoknak szól, akik konkrét eszközöket és módszereket szeretnének megismerni, és azt pedagógiai, illetve terápiás gyakorlatukba szeretnék beépíteni. Gyakorlati példákkal fűszerezve végigvesszük a gyermekek játékfejlődésének állomásait, a játékfajtákat, típusokat, és életkoronként, fejlődési szintenként összegyűjtjük a módszertani és eszköz palettát, melyből az adott szakember a nevelési helyzetekben válogathat. A játékterápia fő célja az érzelmi-szociális fejlődés elősegítése, ezért megismerkedünk a fejlődés egyes területeinek jellegzetességeivel, és az alkalmazható játékszerekkel, módszerekkel. A különböző társas/terápiás helyzetekben alkalmazható játékterápiás technikákat is számba vesszük. A különböző célcsoportoknál alkalmazható játékszerekkel és konkrét játékokkal is megismerkedünk. Az atipikus/patológiás fejlődésű gyermekek esetében is összegyűjtjük a használható technikákat, módszereket, eszközöket az adott kórképek esetében. Ugyanígy a stresszekkel, krízisekkel, abúzussal és bántalmazással teli speciális élethelyzetek esetére is felkészülünk gyakorlati ötletekkel, játéktechnikákkal. A játékterápiában kiegészítésként alkalmazható viselkedésrendezéses és erőszakmentes kommunikációs elemeket is beépítjük a repertoárba. Végigvesszük a bölcsődés, óvodás, kisiskolás korú gyermekek nevelésében alkalmazható játékos eszközöket, módszereket, lehetőségeket, ezért különösen ajánljuk kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, pszichológus, szociálpedagógus kollégáknak. 

Beugró: játékszer-gyűjtemény annak a gyerekpopulációnak, amellyel foglalkozik 

Feladat (az alábbiak közül választható): 

  • egy játékszer szakmai bemutatása, minősítése, ajánlása 
  • egy tünet/probléma, zavar esetén javasolt játékszerek, játékos módszerek, technikák, eljárások készletének összeállítása 
  • saját játékszer készítés, szakmai leírás, ajánlás


Beugró elkészítésének határideje: 2024.03.06.! Az elkészült feladatokat a
jatekterapia.kepzesek@gmail.com e-mail címre várjuk.

A 30 órás Játékterápiás ezsközök és módszerek a nevelési gyakorlatban képzés jelenleg nem akkreditált, tervezzük orvosok/szakpszichológusok számára az egészségügyben, és a pedagógusok számára a pedagógus továbbképzés rendszerében az akkreditációt. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri.

CÉLCSOPORT: Érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociális segítő szakemberek, szociálpedagógusok, pszichológusok, orvosok, védőnők, mentálhigiénés szakemberek

Időpont: 2024. 03. 08-09, 04. 05-06, 04. 19-20. 

Helyszín: online   

Tanfolyam létszáma: minimum 12   fő 

Tanfolyam díja: 75 000 Ft  (2500 Ft/óra)

A tanfolyamok összeállítója és előadója: Dr. Eigner Bernadett PhD, gyógypedagógus, pszichopedagógus, integratív játékterapeuta, gyermekterapeuta

A képzésen való jelenlét kamerahasználat esetén igazolt, melyet a képzés személyes jellege miatt is fontosnak tartunk. Ezért kérjük kedves jelentkezőket kamerával és mikrofonnal rendelkező eszközzel való bejelentkezésre.


A játék a gyermekek fő kommunikációs eszköze, ekként használva a játékterápia segít abban, hogy a
gyerekek kifejezzék érzéseiket, gondolataikat, kezeljék érzelmi problémáikat, konfliktusaikat. Az
érzelmi és viselkedészavarokkal, nehézségekkel küzdő gyermekeknél a játékterápia művészete és
tudománya elősegíti a javulást, gyógyulást. A játékterápia a gyermek és a játékterapeuta között zajló
dinamikus folyamat, melyben a gyermek saját tempójával, „menetrendjével” megismeri és
megvizsgálja azokat a múltbeli és aktuális, tudatos és tudattalan kérdéseket, melyek a jelenlegi életét
befolyásolják. A terápiás szövetség lehetővé teszi, hogy a gyermek belső erőforrásait mozgósítva,
fejlődést és változásokat eredményezzen a gyermek érzelmi életében, szociális kapcsolataiban,
viselkedésében, alkalmazkodásában. A játékterápia gyermekközpontú módszer, melyben a játék az
elsődleges, a beszéd a másodlagos médium. A játékterapeuták olyan gyermekekkel játszanak, akik
pszichés nehézségekkel és nehéz élettapasztalatokkal küzdenek – beleértve például a depressziót,
szorongást, magatartászavarokat, ADHD-t, egyéb emocionális és viselkedési problémákat, zavarokat,
a válást, a családon belüli erőszakot, a kríziseket, traumákat. A képzett játékterapeuta segít a
gyermeknek abban, hogy megismerje tapasztalatait, megküzdjön ezekkel, növelje érzelmi-szociális
rugalmasságát, megismerjen olyan új stratégiákat, melyek csökkentik a problémás viselkedéseket és
az internalizált konfliktusokat, lebontják a kóros védekezéseket, egészséges coping stratégiákká
alakítva. A játékterápia során a terapeuta szorosan együttműködik a gyermek szüleivel/gondozóival,
segíti a szülő-gyermek kapcsolat javulását, harmonikussá válását.

Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) komplex koragyermekkori intervenciós stratégia, csecsemőkortól tíz éves korig. Az integratív játékterápia újszerű szemléletével és eljárásaival játéktári és hagyományos keretekben is megvalósítható. Konkrét és kevésbé, vagy nem ismert módszereket, eljárásokat ismertet meg a képzés, mely gyakorlatorientált. A gyermekek életkora csecsemőkortól iskolás kor alsó tagozatig terjed, kapcsolati nehézségekkel, szabályozási, érzelmi-és viselkedészavarokkal küzdenek. A tünetek megértése a családi hatótényezők megismerésével válik
lehetővé. A diagnosztikus szakaszban megismerjük a szülők tágabb családi élményeit, a jelenlegi családi struktúrát és dinamikát, a párkapcsolati feszültségeket és a gyermekekkel való kapcsolatok jellegzetességeit. A szülők terápiás potenciáljának kihasználása segít a gyermekükhöz való alkalmazkodásban, a családi környezeti tényezők megváltoztatásában. A szülőben történő átdolgozások nyomán változik a kapcsolat, enyhülhet a tünet. A diagnosztikus szakaszban „közös” eljárásokat is alkalmazunk: interakció-elemzés, speciális játékhelyzet, közös játék babaházzal, anya-  gyermek együttes rajzolás. A szülőkkel való foglalkozás konzultációs keretekben történik, a munka a jobb szülővé válást érinti elsősorban, nem egyéni- vagy családterápia. Az esetkezelésben fontos a családlátogatás, a gyermek otthoni viselkedésének megismerése. Ez a későbbiekben egy-egy család-konzultációt is tartalmazhat, melynek célja a családi környezet biztonságának javítása, (nevelési) tanácsadással és közös munkával. A terápiában – mivel a tünetek hátterében gyakran találjuk meg a kommunikációs, kapcsolati zavarjeleket vagy traumatizációt – gyakori, hogy az anyát (esetenként az apát) is bevonjuk a játékterápiába: anya, gyermek és terapeuta integratív, játékos együttlétében íródhatnak át kapcsolati mintázatok. Ez a gyermek egyéni játékterápiájának kiegészítője. A közös munka célja nemcsak a gyermek változása, hanem a kapcsolatok változása is. A szülők így aktív segítőkként vehetnek részt a terápiás folyamatban. Az említett módszereket esetbemutatásokkal, részletekkel illusztrálom. Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) módszertana alkalmazható állami ellátásban (pl. pedagógiai szakszolgálatok nevelési tanácsadás, korai fejlesztés tevékenységében, gyermekjóléti szolgálatokban, gyermekpszichiátriai ambulanciákon), integratív családi játéktárakban, magánrendelésben, civil szervezeti fenntartású intézményekben.

Jelentkezési és befizetési határidő: 2024. március 5.

A jelentkezés fizetési kötelezettséggel jár!

Adminisztrációs teendők miatt 3 munkanappal a képzés kezdete előtt zárjuk le a jelentkezést, és a képzési díj átutalását is eddig tudjuk fogadni. Határidőn túl nem áll módunkban jelentkezéseket és befizetéseket fogadni. Megértésüket köszönjük!

A képzési díj kifizetése átutalással lehetséges:

Eduklin Bt.
11600006-00000000-13556312
Közlemény: Név+képzés rövidített neve

Részletfizetés lehetséges! A részletekről e-mailben érdeklődhetnek: jatekterapia.kepzesek@gmail.com
 

A sikeres átutalásról számlát fogunk kiállítani, ehhez kérjük pontosan megadni számlázási adataikat. A befizetések feldolgozása néhány munkanapot igénybe vehet.

A képzési tájékoztatót és a csatlakozáshoz szükséges Zoom linket a jelentkezési határidő lejárta után, a képzés kezdete előtt kb. 2 nappal küldjük a jelentkezéskor megadott e-mail címükre.

A képzés online, de élő időben zajlik, felvétel nem készül róla, így nem visszanézhető!

A gyakorlati képzés azoknak szól, akik konkrét eszközöket és módszereket szeretnének megismerni, és azt pedagógiai, illetve terápiás gyakorlatukba szeretnék beépíteni. Gyakorlati példákkal fűszerezve végigvesszük a gyermekek játékfejlődésének állomásait, a játékfajtákat, típusokat, és életkoronként, fejlődési szintenként összegyűjtjük a módszertani és eszköz palettát, melyből az adott szakember a nevelési helyzetekben válogathat. A játékterápia fő célja az érzelmi-szociális fejlődés elősegítése, ezért megismerkedünk a fejlődés egyes területeinek jellegzetességeivel, és az alkalmazható játékszerekkel, módszerekkel. A különböző társas/terápiás helyzetekben alkalmazható játékterápiás technikákat is számba vesszük. A különböző célcsoportoknál alkalmazható játékszerekkel és konkrét játékokkal is megismerkedünk. Az atipikus/patológiás fejlődésű gyermekek esetében is összegyűjtjük a használható technikákat, módszereket, eszközöket az adott kórképek esetében. Ugyanígy a stresszekkel, krízisekkel, abúzussal és bántalmazással teli speciális élethelyzetek esetére is felkészülünk gyakorlati ötletekkel, játéktechnikákkal. A játékterápiában kiegészítésként alkalmazható viselkedésrendezéses és erőszakmentes kommunikációs elemeket is beépítjük a repertoárba. Végigvesszük a bölcsődés, óvodás, kisiskolás korú gyermekek nevelésében alkalmazható játékos eszközöket, módszereket, lehetőségeket, ezért különösen ajánljuk kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, pszichológus, szociálpedagógus kollégáknak. 

Beugró: játékszer-gyűjtemény annak a gyerekpopulációnak, amellyel foglalkozik 

Feladat (választható): 

  • egy játékszer szakmai bemutatása, minősítése, ajánlása 
  • egy tünet/probléma, zavar esetén javasolt játékszerek, játékos módszerek, technikák, eljárások készletének összeállítása 
  • saját játékszer készítés, szakmai leírás, ajánlás 

 

Időbeosztás

Játékterápiás eszközök és módszerek a nevelési gyakorlatban – 30 órás képzés

1- alkalom: A játék fejlődésének segítése, játéktípusok

Március 8-9

2024. március 8. Péntek 13:30-18:30
13:30-15:00

A játék fajtái, funkciói, fejlődése. A játékok osztályozása. Életkori fejlődés. A játék szociális mérföldkövei. Manipulációs és gyakorló játékok jellemzői, típusai, nevelő értéke.

90 perc
15:00-15:15
Szünet
15 perc
15:15-16:45

A szimbolikus, „mintha” és szerepjátékok jellemzői, típusai, nevelő értéke. Konkrét játékpéldák.

90 perc
16:45-17:00
Szünet
15 perc
17:00-18:30

A konstrukciós, a szabályjátékok, a didaktikus/speciális fejlesztő jellemzői, típusai, nevelő értéke. Konkrét játékpéldák.

90 perc
2024. március 9. Szombat 9:30-13:15
9:30-11:00

Érzelmi-szociális fejlesztés/kompetenciák a játékban. Érzelmek, indulatok kezelése. Interakciók, szociális készségek fejlesztése játékos módszerekkel és eszközökkel.

90 perc
11:00-11:30
Szünet
30 perc
11:30-13:00

Érzelmi-szociális fejlesztés/kompetenciák a játékban. Érzelmek, indulatok kezelése. Kognitív kompetenciák, mindfulness fejlesztése játékos módszerekkel és eszközökkel.

90 perc
13:00-13:15
Megbeszélés, kérdések, válaszok
15 perc

2. alkalom: A játékképesség fejlesztése, játékterápiás technikák atipikus fejlődés (érzelmi és viselkedészavarok) esetén

Április 5-6.

2024. április 5. Péntek 13:30-18:15
13:30-15:00

A játékképesség (playfulness) összetevői és fejlesztése a gyermeknél, a pedagógusnál, a szülőnél. A játszótársak szerepe

90 perc
15:00-15:15
Szünet
15 perc
15:15-16:45

Játékterápiás technikák az externalizáló zavarok esetén.

90 perc
16:45-17:00
Szünet
15 perc
17:00-18:30

Játékterápiás technikák az internalizáló zavarok esetén.

90 perc
2024. április 6. Szombat 9:30-12:45
9:30-11:00

Játékmagatartási típusok, személyiségstílusok és játékterápiás eszköz-és módszertár.

90 perc
11:00-11:30
Szünet
30 perc
11:30-13:00

Játékmagatartási típusok, személyiségstílusok és játékterápiás eszköz-és módszertár.

90 perc
13:00-13:15
Megbeszélés, kérdések, válaszok
15 perc

3. alkalom: Játékterápiás eszközök és módszerek stressz, krízis, abúzus, trauma, speciális élethelyzetek esetén

Április 19-20.

2024. április 19. Péntek 13:30-18:30
13:30-15:00

Játék a magas stressz alatt, diszfunkcionális családokban élő gyerekekkel és szüleikkel. A szülői (interakciós) képességek fejlesztése.  Játékterápiás technikák kapcsolati problémák, kötődési nehézségek, zavarok, testvér rivalizáció esetén.

90 perc
15:00-15:15
Szünet
15 perc
15:15-16:45

Játékterápiás technikák bántalmazás/elhanyagolás, abúzus, traumák esetén.

90 perc
16:45-17:00
Szünet
15 perc
17:00-18:30

Játékterápiás technikák bántalmazás/elhanyagolás, abúzus, traumák esetén.

90 perc
2024. április 20. Szombat 9:30-12:45
9:30-11:00

Játékterápiás technikák válás, haláleset, örökbe fogadás esetén.

90 perc
11:00-11:30
Szünet
30 perc
11:30-13:00

Nevelési, fegyelmezési problémák esetén kiegészítő viselkedésrendezéses és erőszakmentes kommunikációs módszer- és eszköztár.

90 perc
13:00-13:15
Megbeszélés, kérdések, válaszok
15 perc

Jelentkezés

Számlázási adatok:

Újdonság

Gyerek születik