30 órás képzés

Integratív Játékdiagnosztika a gyakorlatban (IJDT)

IJDT diagnosztika

15 órás gyakorlati képzés
bevezető ár

IJDT diagnosztika 15 órás gyakorlati képzés

Kpzéshez erősen ajánlott/kötelező irodalom tankönyvei a Játékterápia sorozat kötetei, és a Mindent a családról sorozat kötetei

Gyerek születik

Szülő születik

   

Célcsoport: Érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel,
terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok,
gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociális segítő szakemberek, szociálpedagógusok,
pszichológusok, orvosok, védőnők, mentálhigiénés szakemberek
Időpont: ősszel
Helyszín: online (Zoom)
Tanfolyam létszáma: minimum 12 fő maximum 30 fő
Szeminárium díja:  37.500 Ft (2500 Ft/óra)

A tanfolyamok összeállítója és előadója: Dr. Eigner Bernadett PhD, gyógypedagógus,
pszichopedagógus, integratív játékterapeuta, gyermekterapeuta

A képzésen való jelenlét kamerahasználat esetén igazolt, melyet a képzés személyes jellege miatt is fontosnak tartunk. Ezért kérjük kedves jelentkezőket kamerával és mikrofonnal rendelkező eszközzel való bejelentkezésre.

Alapfeltétel: A Játékterápia alapok (30 óra), vagy a Játékterápia alapok B. blokkjának (Korai játékos
interakciók elemzése. A korai kapcsolati és fejlődési traumatizáció) elvégzése! 

Ez a gyakorlat csak az őszi félévekben indul!

ÁLTALÁBAN A KÉPZÉSRŐL
Az Integratív Játékdiagnosztika a gyakorlatban képzés két napos, a Játékterápia alapképzés
ismereteit, technikáit bővítő, gyakorlatorientált szeminárium. Jöhetsz még saját esetek nélkül, de
lesz házi feladat is, illetve a beugró, a jelentkezés elfogadásához szükséges előfeltétel, hogy
készíts egy 10 perces szabad játékról játékmegfigyelési jegyzőkönyvet, és előzetesen küldd el.
A játékdiagnosztikai és terápiás gyakorlat módszertani kérdéseire, gyakorlati megoldásaira,
technikák elsajátítására fókuszálunk. Ha elkészíted utána a kért házi feladatot, akkor csoportos
szupervízióként beszámíthatom az integratív játékterapeuta képzésbe.

Értékelés:

  •  beugró: 10 perces szabadjáték megfigyelés leírása 
  • feladat: szülő-gyerek szabadjáték megfigyelési jegyzőkönyv, elemzés, vélemény

A játék a gyermekek fő kommunikációs eszköze, ekként használva a játékterápia segít abban, hogy a
gyerekek kifejezzék érzéseiket, gondolataikat, kezeljék érzelmi problémáikat, konfliktusaikat. Az
érzelmi és viselkedészavarokkal, nehézségekkel küzdő gyermekeknél a játékterápia művészete és
tudománya elősegíti a javulást, gyógyulást. A játékterápia a gyermek és a játékterapeuta között zajló
dinamikus folyamat, melyben a gyermek saját tempójával, „menetrendjével” megismeri és
megvizsgálja azokat a múltbeli és aktuális, tudatos és tudattalan kérdéseket, melyek a jelenlegi életét
befolyásolják. A terápiás szövetség lehetővé teszi, hogy a gyermek belső erőforrásait mozgósítva,
fejlődést és változásokat eredményezzen a gyermek érzelmi életében, szociális kapcsolataiban,
viselkedésében, alkalmazkodásában. A játékterápia gyermekközpontú módszer, melyben a játék az
elsődleges, a beszéd a másodlagos médium. A játékterapeuták olyan gyermekekkel játszanak, akik
pszichés nehézségekkel és nehéz élettapasztalatokkal küzdenek – beleértve például a depressziót,
szorongást, magatartászavarokat, ADHD-t, egyéb emocionális és viselkedési problémákat, zavarokat,
a válást, a családon belüli erőszakot, a kríziseket, traumákat. A képzett játékterapeuta segít a
gyermeknek abban, hogy megismerje tapasztalatait, megküzdjön ezekkel, növelje érzelmi-szociális
rugalmasságát, megismerjen olyan új stratégiákat, melyek csökkentik a problémás viselkedéseket és
az internalizált konfliktusokat, lebontják a kóros védekezéseket, egészséges coping stratégiákká
alakítva. A játékterápia során a terapeuta szorosan együttműködik a gyermek szüleivel/gondozóival,
segíti a szülő-gyermek kapcsolat javulását, harmonikussá válását.

Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) komplex koragyermekkori intervenciós stratégia,
csecsemőkortól tíz éves korig. Az integratív játékterápia újszerű szemléletével és eljárásaival játéktári
és hagyományos keretekben is megvalósítható. Konkrét és kevésbé, vagy nem ismert módszereket,
eljárásokat ismertet meg a képzés, mely gyakorlatorientált. A gyermekek életkora csecsemőkortól
iskolás kor alsó tagozatig terjed, kapcsolati nehézségekkel, szabályozási, érzelmi-és
viselkedészavarokkal küzdenek. A tünetek megértése a családi hatótényezők megismerésével válik
lehetővé. A diagnosztikus szakaszban megismerjük a szülők tágabb családi élményeit, a jelenlegi
családi struktúrát és dinamikát, a párkapcsolati feszültségeket és a gyermekekkel való kapcsolatok
jellegzetességeit. A szülők terápiás potenciáljának kihasználása segít a gyermekükhöz való
alkalmazkodásban, a családi környezeti tényezők megváltoztatásában. A szülőben történő
átdolgozások nyomán változik a kapcsolat, enyhülhet a tünet. A diagnosztikus szakaszban „közös”
eljárásokat is alkalmazunk: interakció-elemzés, speciális játékhelyzet, közös játék babaházzal, anya-
gyermek együttes rajzolás. A szülőkkel való foglalkozás konzultációs keretekben történik, a munka a
jobb szülővé válást érinti elsősorban, nem egyéni- vagy családterápia. Az esetkezelésben fontos a
családlátogatás, a gyermek otthoni viselkedésének megismerése. Ez a későbbiekben egy-egy család-
konzultációt is tartalmazhat, melynek célja a családi környezet biztonságának javítása, (nevelési)
tanácsadással és közös munkával. A terápiában – mivel a tünetek hátterében gyakran találjuk meg a
kommunikációs, kapcsolati zavarjeleket vagy traumatizációt – gyakori, hogy az anyát (esetenként az
apát) is bevonjuk a játékterápiába: anya, gyermek és terapeuta integratív, játékos együttlétében
íródhatnak át kapcsolati mintázatok. Ez a gyermek egyéni játékterápiájának kiegészítője. A közös
munka célja nemcsak a gyermek változása, hanem a kapcsolatok változása is. A szülők így aktív
segítőkként vehetnek részt a terápiás folyamatban. Az említett módszereket esetbemutatásokkal,
részletekkel illusztrálom. Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) módszertana
alkalmazható állami ellátásban (pl. pedagógiai szakszolgálatok nevelési tanácsadás, korai fejlesztés
tevékenységében, gyermekjóléti szolgálatokban, gyermekpszichiátriai ambulanciákon), integratív
családi játéktárakban, magánrendelésben, civil szervezeti fenntartású intézményekben.

Jelentkezési és befizetési határidő:  
Adminisztrációs teendők miatt 3 munkanappal a képzés kezdete előtt zárjuk le a jelentkezést, és a
képzési díj átutalását is eddig tudjuk fogadni. Határidőn túl nem áll módunkban jelentkezéseket és
befizetéseket fogadni. Megértésüket köszönjük!

A képzési díj kifizetése átutalással lehetséges:
Eduklin Bt.
11600006-00000000-13556312
Közlemény: Név+képzés rövidített neve

Részletfizetés lehetséges! A részletekről e-mailben érdeklődhetnek: jatekterapia.kepzesek@gmail.com
 

A sikeres átutalásról számlát fogunk kiállítani, ehhez kérjük pontosan megadni számlázási adataikat.
A befizetések feldolgozása néhány munkanapot igénybe vehet.

A képzési tájékoztatót és a csatlakozáshoz szükséges Zoom linket a jelentkezési határidő lejárta után,
a képzés kezdete előtt kb. 2 nappal küldjük a jelentkezéskor megadott e-mail címükre.

A képzés online, de élő időben zajlik, felvétel nem készül róla, így nem visszanézhető!

Időbeosztás

Péntek 13:30-18:30
13:30-15:00

Játékdiagnosztikai eszközök

90 perc
15:00-15:15
Szünet
15 perc
15:15-16:45

IJDT diagnosztika – játékmegfigyelés

90 perc
16:45-17:00
Szünet
15 perc
17:00-18:30

IJDT diagnosztika – játékmegfigyelés

90 perc
Szombat 9:30-13:15
9:30-11:00

IJDT diagnosztika – közös eljárások

90 perc
11:00-11:30
Szünet
30 perc
11:30-13:00

IJDT diagnosztika – kérdőívek, rajzok, szakmai vélemény

90 perc
13:00-14:00
Ebédszünet
15 perc
14:00-15:30

IJDT diagnosztika – hallgatói saját esetek

90 perc
15:30-15:45
szünet
15 perc
15:45-17:15

IJDT diagnosztika – hallgatói saját esetek

90
17:15-18:00

Megbeszélés, kérdések, válaszok

45

Jelentkezés

Számlázási adatok:

Dr. Eigner Bernadett
+36 30 932 7050

info@eignerbernadett,hu

dreignerbernadett@gmail.com

jatekterapia.kepzesek@gmail.com

Contact Form Demo (#3)